Pháp: Người dân kiện chính quyền vì ô nhiễm môi trường

Pháp: Người dân kiện chính quyền vì ô nhiễm môi trường

Hai mẹ con đã cáo buộc chính quyền không có những biện pháp hiệu quả nhằm chống lại ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại thủ đô Paris vào cuối năm 2016. Ngày 28/5, Tòa án Paris đã bắt đầu xét xử một vụ kiện, trong đó người […]

Quả đắng từ nhà thầu Trung Quốc

Quả đắng từ nhà thầu Trung Quốc

ThienNhien.Net – Lại thêm một nhà thầu Trung Quốc bỏ thầu với giá rất rẻ sau đó vòi thêm tiền từ chủ đầu tư, không được thì dây dưa kéo dài thời gian khiến chủ đầu tư buộc phải khởi kiện nhà thầu Trung Quốc ra trung tâm trọng tài quốc tế (VIAC). Đây là thông […]

Cần thêm những quy định đột phá hỗ trợ khởi kiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Cần thêm những quy định đột phá hỗ trợ khởi kiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận một quyền con người mới, đó là Quyền môi trường. Là luật chuyên ngành nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế để người dân thực hiện quyền […]