Chi trả 1,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho người dân

Ngày 23-4, Ban Quản lý Rừng đặc dụng  Bà Nà – Núi Chúa hoàn thành công tác khảo sát, nghiệm thu và tiến hành chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa có 18.834 ha được giao khoán cho 12 nhóm hộ với 262 hộ dân tại khu vực các xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú, (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) và xã Tư (H. Đông Giang, Quảng Nam) nằm trong diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng được phê duyệt tại Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 8-5-2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Được triển khai từ ngày 1-7-2017, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhóm hộ, hộ nhận khoán lập đầy đủ thủ tục giao nhận khoán, tổ chức cắm mốc, bàn giao hiện trường đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuần tra, kiểm tra diện tích rừng giao khoán. Trong thời gian nhận khoán, các nhóm hộ đã tổ chức được 166 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, huy động được 3.291 ngày công tham gia.

Với việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, 262 hộ dân đã được chi trả 1,2 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ nhận được 1 triệu đồng/tháng. Việc chi trả được thực hiện công khai, tuân thủ đúng các quy định của Đề án được phê duyệt, có sự giám sát của chính quyền địa phương.