Sự tồn vong của âm nhạc Nhật Bản sẽ dựa trên ngà voi nhân tạo

Sự tồn vong của âm nhạc Nhật Bản sẽ dựa trên ngà voi nhân tạo

Ngà tự nhiên là chất liệu quan trọng tạo nên nét âm thanh vượt trội của một số nhạc cụ truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, các nhà khoa học cùng một nhóm nhạc sĩ hiện đang hợp tác để tìm ra chất liệu thay thế bởi họ không muốn sử dụng danh nghĩa văn […]