Bác bỏ đề xuất bổ sung quy hoạch 17 điểm mỏ khoáng sản mới làm vật liệu xây dựng thông thường

Tại cuộc họp với Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT vào chiều 15/1, Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh không thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng trong việc trình HĐND tỉnh xem xét, bổ sung quy hoạch 17 điểm mỏ khoáng sản mới làm vật liệu xây dựng thông thường trong kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh, khóa X.

Cuộc họp của Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh giám sát điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới làm vật liệu xây dựng thông thường

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, bổ sung 17 điểm mỏ khoáng sản mới, loại bỏ 136 điểm mỏ khoáng sản, điều chỉnh tọa độ, diện tích của 48 điểm mỏ khác nhau. Theo cơ quan này, tổng số điểm mỏ sau khi loại bỏ, bổ sung quy hoạch sẽ có 621 điểm mỏ (132 điểm mỏ đá xây dựng, 180 điểm mỏ cát, sỏi, 102 điểm mỏ đất sét gạch ngói và 207 điểm mỏ đất san lấp).

Ông Ngô Ngọc Hùng – Phó giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, thông qua các ý kiến không thống nhất của các đại biểu, nhất là 17 điểm mỏ sẽ được bổ sung đã vướng đến quy hoạch ba loại rừng, chưa thuyết minh được tính chất cần thiết của việc quy hoạch các điểm mỏ này, nên Ban Kinh tế – ngân sách đã không chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại kỳ họp sắp đến.

Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng cần xem xét, đối chiếu số liệu cụ thể chuẩn xác phù hợp với thống kê của Sở KH-ĐT. Rà soát, đánh giá, phân tích đầy đủ tính hợp lý của việc bổ sung, điều chỉnh các điểm mỏ và lấy ý kiến của các sở ngành, báo cáo HĐND cho ý kiến thống nhất, xem xét và chuẩn y tại các kỳ họp HĐND sau này.