Đề nghị thẩm định hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN

Hôm nay ngày 4-12, UBND tỉnh có văn bản số 957/UBND-VP3  gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đề nghị xem xét, tổ chức thẩm định hồ sơ đề cử Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN.

Vườn Di sản ASEAN là danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN.

VQG Xuân Thủy của tỉnh với đa dạng các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo. Vườn được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 01/2003/QĐ-TTg ngày 2-1-2003, của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thuỷ thành VQG Xuân Thuỷ. Đây là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á và đến năm 2004 tiếp tục được UNESCO công nhận là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đất ngập nước liên tỉnh ven biển Châu thổ sông Hồng.

Việc được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng giúp VQG Xuân Thuỷ bảo tồn nguyên vẹn mẫu chuẩn điển hình hệ sinh thái đất ngập nước khu vực cửa sông ven biển miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Danh hiệu Vườn Di sản ASEAN sẽ tạo nên thương hiệu để thu hút các nhà đầu tư dịch vụ du lịch đến với VQG; là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Vườn và trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị giữa các Vườn Di sản trong khối ASEAN…

Thời gian qua, Ban quản lý VQG Xuân Thủy phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực xây dựng hồ sơ đề cử VQG Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN. Đến nay hồ sơ đề cử VQG Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN đã được hoàn thiện theo đúng quy trình thủ tục và hướng dẫn của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ TN và MT).

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, UBND tỉnh đã gửi hồ sơ đề cử, đề nghị Bộ TN và MT xem xét, tổ chức thẩm định đối với hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Xuân Thủy trở thành Vườn Di sản ASEAN theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ.