Xử lý nước và môi trường ứng phó với mưa lũ

Để chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lũ, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương chủ động cấp hóa chất xử lý nước, môi trường; triển khai thau rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn tại các vùng bị ngập lụt.

Người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Để bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp ứng phó với tình trạng mưa lớn, bão, lũ, chuẩn bị các vật dụng chứa nước sạch, phương tiện, dụng cụ xử lý môi trường, xử lý nước, bảo đảm vệ sinh cá nhân… theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, bố trí nhân lực, bảo đảm dự trữ và cung cấp đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường; xây dựng các phương án chuẩn bị xử lý nước, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế.

Khi có bão, lũ xảy ra, Bộ Y tế đề nghị tổ chức các đoàn công tác của ngành y tế thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình ngập lụt, tình hình vệ sinh môi trường và quản lý chất thải trong các cơ sở y tế trên địa bàn, tăng cường giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của người dân.

Chủ động cấp hóa chất xử lý nước, môi trường; triển khai thau rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn tại các vùng bị ngập lụt.

Tổ chức hướng dẫn cán bộ y tế và người dân triển khai ngay các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu vực bị ngập lụt.

Sau khi có bão, lũ xảy ra, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị y tế cơ sở và người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hoá chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút.

Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước cấp cho ăn uống sinh hoạt từ các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung bảo đảm nồng độ clo dư theo quy định; tăng cường kiểm tra vệ sinh chất lượng nước hộ gia đình.

Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu tránh trú an toàn theo quy định.