Nóng: Phát hiện bãi lưu huỳnh lộ thiên bên sông Cầu ở Hà Nội