PanNature tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển chuyên gia góp ý báo cáo và điều phối thảo luận tại Hội thảo tổng kết chuỗi hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng giám sát công khai thông tin và nhận diện tác động môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản tại Quảng Trị.

Hạn nộp hồ sơ: 10/3/2023

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.