Thả động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 25/9, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thả 10 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

10 cá thể động vật hoang dã được thả, gồm: 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 2 rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 rùa hộp trán vàng miền Trung, 2 rùa đất sê-pôn, 2 cu li nhỏ, 1 tê tê Java.

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 59 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.