Nhiệt độ đất làm tăng phát thải oxit nitric ở đất rừng Đông Bắc Trung Quốc

Nitric oxide (NO) là nguyên nhân chính gây ô nhiễm khí quyển và đất rừng là nguồn thải NO quan trọng khi nhiệt độ tăng.Tuy nhiên, có những biến động lớn trong việc phát thải NO trong đất rừng trên toàn cầu do thiếu các phép đo phát thải NO tần số cao.

Nhiệt độ đất làm tăng phát thải oxit nitric

Trong thời kỳ lắng đọng nitơ (N) tăng cường, việc phát thải NO trong đất rừng đã bị bỏ qua trong vài thập kỷ qua ở Đông Bắc Trung Quốc.

Để định lượng lượng phát thải NO từ đất rừng và tìm ra các yếu tố kiểm soát của nó, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Fang Yunting từ Viện Sinh thái học Ứng dụng thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã thực hiện một thí nghiệm đo NO trong đất tự động và lâu dài ở rừng Qingyuan, Đông Bắc Trung Quốc. Họ nhận thấy mức phát thải NO trung bình hàng năm của đất là 0,42 ± 0,04 kg N ha-1 từ rừng nghiên cứu.

Nghiên cứu mang tên “Sự phụ thuộc mạnh mẽ của sự phát thải oxit nitric trong đất vào nhiệt độ từ ​​một khu rừng ôn đới ở Đông Bắc Trung Quốc” đã được công bố trên tạp chí Agricultural and Forest Meteorology.

Thông qua việc tổng hợp 4 mô hình thực nghiệm (mô hình nhiệt độ, mô hình không gian lỗ rỗng chứa đầy nước trong đất, mô hình lý thuyết Q10 = 2 và mô hình tương tác của nhiệt độ và WFPS), nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng nhiệt độ là yếu tố quan trọng nhất trong thang phát thải hàng ngày. Phát thải NO được điều chỉnh theo nhiệt độ với mối quan hệ hàm số mũ đáng kể và giải thích hơn 70% sự biến thiên của phát thải NO hàng ngày với độ nhạy nhiệt độ biểu kiến ​​là 3,67.

Họ cũng phát hiện ra rằng việc phát thải NO cũng được thúc đẩy bởi độ ẩm của đất (WFPS) sau khi hạn hán kéo dài hơn trong các mùa trồng trọt.

Nghiên cứu này cung cấp hiểu biết cơ học tốt hơn về phát thải NO trong đất rừng ở Đông Bắc Trung Quốc, có thể giúp phát triển các mô hình sinh hóa N chính xác hơn và cải thiện độ chính xác của phát thải NO trong đất trong ước tính toàn cầu.