Quỳ Hợp thu hồi hơn 7000 ha đất của nông, lâm trường về địa phương quản lý

Liên quan đến công tác quản lý, khai thác rừng và đất lâm nghiệp, đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo việc thực hiện thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp trường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp giao về địa phương quản lý với tổng diện tích hơn 7.293 ha.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc bàn giao các diện tích rừng về cho nhân dân chăm sóc và sản xuất. Ảnh: Thu Hường

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 2/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Nông lâm nghiệp trên địa bàn, đến nay huyện Quỳ Hợp đã hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và bàn giao về cho địa phương quản lý.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 4 nông, lâm trường, với tổng diện tích theo phương án được phê duyệt giữ lại quản lý là hơn 12.912 ha. Lâm trường Quỳ Hợp quản lý tổng diện tích hơn 5.985 ha; Lâm trường Đồng Hợp hơn 3.299 ha; Công ty TNHH MTV Nông công nghiệp 3-2 hơn 1.855 ha;Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành tổng diện tích hơn 1.772 ha.  Đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo việc thực hiện thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp nông trường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp giao về địa phương quản lý với tổng diện tích hơn 7.293 ha.

Cụ thể, diện tích rừng được UBND tỉnh đã thu hồi 2 lâm trường trên địa bàn huyện Quỳ Hợp giao về cho địa phương quản lý hơn 6.894 ha, trong đó: Xã Bắc Sơn 43,5 ha; xã Châu Hồng gần 44 ha; xã Châu lộc hơn 67 ha; xã Thọ Hợp hơn 145 ha; xã Châu Lý hơn 942 ha; xã Châu Thành hơn 1.824 ha; xã Châu Cường hơn 490 ha; xã Yên Hợp hơn 1.854 ha; xã Châu Thái gần 703 ha; xã Đồng Hợp gần 390 ha; xã Tam Hợp hơn 388 ha.

Huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Google maps

Diện tích rừng mà UBND tỉnh thu hồi từ Công ty TNHH MTV Nông công nghiêp 3-2 và Công ty TNHH MTV Nông nghiêp Xuân Thành trên địa bàn huyện Quỳ Hợp là hơn 399 ha, trong đó: xã Minh Hợp hơn 337 ha; xã Nghĩa Xuân hơn 62 ha.

Huyện Quỳ Hợp đã lập phương án giao các hộ dân, cộng đồng dân cư sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ là hơn 5.381 ha, diện tích chưa giao cho các hộ sử dụng hơn 1.911 ha. Số diện tích chưa được bàn giao ở Quỳ Hợp chủ yếu là đất rừng tự nhiên, đất sông, suối, đất xa dân cư.