Lạ lùng giao rừng tự nhiên để cấp… cho dân!

Phát hiện trong tổng diện tích đất được cấp để chia cho dân có đến gần 150 ha rừng tự nhiên nên UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị trả lại.

Tuy nhiên, hơn một năm qua, diện tích đất trên vẫn chưa được thu hồi, giao cho đơn vị chức trách quản lý khiến nguy cơ rừng bị xâm hại rất cao.

Cuối năm 2017, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định thu hồi hơn 609 ha đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Ô của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải để giao cho huyện Vĩnh Linh quản lý, sử dụng. Sau đó, vào tháng 10-2018, huyện Vĩnh Linh có quyết định phê duyệt phương án giao 583 ha đất trong tổng số diện tích đất trên để chia cho người dân thiếu đất tại xã Vĩnh Ô.

Tuy nhiên, theo UBND xã Vĩnh Ô, vào cuối năm 2020, trong quá trình triển khai đo đạc chi tiết để cấp “sổ đỏ” cho người dân, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện trong số 583 ha đất rừng được giao cho địa phương có 147,5 ha đất có rừng tự nhiên. Qua kiểm tra, mật độ rừng khá dày và nhiều cây rừng tự nhiên có đường kính hơn 20 – 30 cm.

Xã Vĩnh Ô xin trả lại gần 150 ha đất có rừng tự nhiên vì khó quản lý, bảo vệ

Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, cho hay 147,5 ha đất có rừng tự nhiên trên phần lớn nằm ở địa bàn bản Lền và Xa Lời. Vì phát hiện đất có rừng tự nhiên nên địa phương không thể “nhắm mắt” chia cho người dân. Trước mắt, để bảo vệ diện tích rừng này, UBND xã Vĩnh Ô đã chỉ đạo, cắt cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi. Đồng thời, xã có tờ trình gửi cấp trên để kiến nghị trả lại diện tích đất có rừng đã nêu.

“Căn cứ Luật Lâm nghiệp, UBND xã không thuộc trường hợp quy định là chủ rừng nên không thể nhận quản lý, bảo vệ diện tích đất có rừng tự nhiên nói trên. Hơn nữa, nếu không sớm giao lại cho đơn vị chức trách quản lý, bảo vệ thì rất dễ xảy ra việc người dân xâm hại đến rừng” – ông Trần Văn Tặng nói và mong muốn cấp trên xem xét, sớm bố trí lại diện tích đất trống để dân nghèo trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, cho biết diện tích đất có rừng tự nhiên mà xã Vĩnh Ô kiến nghị trả lại trước đây thuộc rừng tự nhiên nghèo kiệt, phục hồi sau nương rẫy. Năm 2016, đơn vị này cùng cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê, đo đạc, bóc tách và sau đó giao lại cho địa phương quản lý. Theo ông, thời điểm đó, người dân chứng minh được diện tích rừng trên là đất nương rẫy cũ và được chính quyền địa phương xác nhận. “Bây giờ nếu xã không giữ được thì trả lại. Việc này UBND tỉnh sẽ quyết, nếu giao cho BQL thì ban sẽ có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ” – ông Hùng nói.

Liên quan việc xã Vĩnh Ô kiến nghị trả lại diện tích đất có rừng tự nhiên nêu trên, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh khẳng định đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra và tham mưu, đề xuất hướng xử lý cụ thể.