Hội nghị cấp cao VEPG lần thứ 4: Hướng tới chuyển dịch năng lượng bền vững

Hội nghị cấp cao lần thứ 4 do Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức sẽ nhằm tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của VEPG trong suốt hơn 4 năm hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển, các bên liên quan với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Dự kiến, hội nghị được diễn ra vào ngày 24/1/2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 150 đại biểu là đại diện của các bộ, ban, ngành Trung ương, đại sứ các quốc gia, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Ban thư ký VEPG trực tiếp điều phối và hỗ trợ các hoạt động xuyên suốt sự kiện.

VEPG được thành lập vào tháng 6/2017 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển. Hoạt động của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Công Thương chủ trì và đồng chủ trì là đại diện của Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Hội nghị cấp cao nhằm tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của VEPG trong hơn 4 năm hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển, các bên liên quan với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Hội nghị đồng thời giới thiệu 5 nhóm công tác kỹ thuật mới bao gồm: Quy hoạch chiến lược ngành điện, năng lượng tái tạo, tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện, hiệu quả năng lượng và thị trường năng lượng.

Hội nghị cấp cao lần thứ 4 sẽ tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của VEPG trong hơn 4 năm hoạt động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam

“Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam” – khẩu hiệu mới của VEPG khẳng định rõ mục tiêu của Nhóm trong giai đoạn phát triển mới là tiếp tục đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia. Hội nghị kêu gọi sự hợp tác với các đơn vị ngoài nhà nước như khu vực tư nhân, xã hội dân sự và giới học thuật.

Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII với các nội dung bám sát các định hướng nguyên tắc của Nghị quyết 55-NQ/TW, đặc biệt chú trọng những nội dung lớn liên quan đến cơ cấu của ngành điện, nguồn điện, và đồng bộ với phát triển hệ thống điện, hạ tầng điện.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết số 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tháng 3/2021, Bộ Công Thương đã hoàn thiện và chính thức trình Đề án Quy hoạch điện VIII lên Chính phủ.

Trong bối cảnh đó, ngành năng lượng Việt Nam nói chung và ngành điện nói riêng đứng trước nhiều thách thức. Đại dịch Covid-19 được dự báo vẫn sẽ tiếp tục gây ra khó khăn cho các ngành kinh doanh, biến đổi khí hậu khó lường, thiên tai xuất hiện thường xuyên và có sức tàn phá lớn hơn. Trong khi đó, Việt Nam cần tập trung vào việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện năng, đầu tư và phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh.

Trong Hội nghị COP 26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xác định cam kết của Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự song hành của ngành năng lượng, đảm bảo tiến trình chuyển dịch bền vững, hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.