Đóng cửa Mỏ than Bá Sơn

Theo đó, ngày 27-7-2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ than Bá Sơn. Hiện nay, Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên đang tiến hành quy trình đóng cửa mỏ theo quy định.

Khu vực moong than Bá Sơn thuộc Mỏ than Bá Sơn. (Ảnh: T.L)

Diện tích đóng cửa mỏ là 63,97ha, trong đó, gồm khu vực khai thác, khu vực bãi thải, khu vực công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện Đề án đóng cửa mỏ là 3 năm, kể từ ngày Quyết định phê duyệt có hiệu lực. Mục đích của việc đóng cửa mỏ là nhằm thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng và giao đất cho UBND huyện Phú Lương, UBND T.P Thái Nguyên để quản lý theo quy định của pháp luật, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Mỏ than Bá Sơn nằm trên địa phận xã Cổ Lũng (Phú Lương) và xã Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên). Mỏ được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên khai thác than từ ngày 30-6-2015, với công suất khai thác 33.000 tấn/năm, thời hạn khai thác 5,5 năm.