Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tập trung tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, các đơn vị chức năng của Bộ TN-MT sẽ tập trung tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai. Bên cạnh đó, các cơ quan này cũng sẽ chú trọng việc xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; công bố cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm còn tiếp tục triển khai trong những tháng còn lại năm nay, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai cho biết: “Tổng cục sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; Tổng kết thi hành và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 – 2030; Hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập Bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền.”

Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Tập trung tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN-MT từ nay đến cuối năm 2021. Ảnh: Dương Lâm

Về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai, Tổng cục quản lý đất đai sẽ tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục. Từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã tiếp nhận và xử lý 309 thông tin phản ánh qua báo chí, đường dây nóng.

Được biết, về giá đất, Tổng cục này đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng sốt ảo gây ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế – xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện việc thẩm định và quyết định cấp 44 Chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện.

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tổng cục quản lý đất đai đã hướng dẫn và tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thẩm tra 1 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, nối tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Tổng cục quản lý đất đai đã chủ trì xây dựng để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.