Duyệt kế hoạch đấu thầu dự án về rừng tại 3 tỉnh

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT ngày 6/5 đã ban hành Quyết định 910/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án phục hồi và quản lí rừng bền vững tại tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn (KFW3-pha III).

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 4,2 triệu Euro, trong đó nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ CHLB Đức là hơn 86,5 tỉ đồng, tương đương 3.264.858 Euro và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 26,5 tỉ đồng, tương đương 1 triệu Euro.

Mỗi một phần vốn được sử dụng cho các gói thầu khác nhau và đều nêu rõ các hạng mục công việc như: phần việc đã thực hiện, phần việc không áp dụng đấu thầu, phần việc thuộc kế hoạch đấu thầu.

Một số hạng mục quan trọng đã và sẽ tiếp tục được thực hiện như: Xây dựng và quản lý rừng; Quản lý rừng cộng đồng; Quy hoạch sử dụng đất thôn bản/Quy hoạch quản lý rừng; Hội thảo, tập huấn, tham quan học tập và tài liệu phổ cập.