Xử lý nghiêm tổ chức tự công bố thực phẩm chức năng chữa được Covid-19

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý các tổ chức công bố thực phẩm chức năng chữa được Covi-19.

Ngày 24/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh rà soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần Xuyên Tâm Liên và các sản phẩm ghi công dụng, đối tượng sử dụng liên quan đến phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh do Covid-19. Nhóm sản phẩm này bao gồm cả các sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm phòng chống được Covid-19.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương thu hồi bản tự công bố sản phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Công văn trên được ban hành sau khi báo chí phản ánh một số tổ chức, cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để tự công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm, phòng chống được Covid-19…

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị trên phối hợp với Công an, Quản lý thị trường và Sở Thông tin và Truyền thông địa phương tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh, ghi nhãn và quảng cáo các sản phẩm nêu trên; kịp thời ngăn chặn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường và xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm đã liên tục cảnh báo về việc không có loại thực phẩm chức năng nào có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị Covid-19.