Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng lớn sửa Luật đất đai

Tháng 10, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chiều 19-8, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ TN&MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Chín nhóm vấn đề sẽ sửa đổi

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nêu chín định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2013.

Các vấn đề tập trung sửa đổi gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; Giá đất; Tài chính đất đai; Quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai; Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận; Quyền của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ TN&MT chiều 19-8. Ảnh: Đức Minh
Chính phủ đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo để tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, một số địa phương, tổ chức quốc tế… về các nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết, báo cáo đề xuất đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai…

Bộ trưởng Bộ TN&MT TRẦN HỒNG HÀ 

Ông Hà cho biết thời gian tới bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo quy định.

Bộ cũng sẽ tổ chức truyền thông những chủ trương, định hướng lớn trong suốt quá trình sửa đổi luật nhằm tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Luật Đất đai có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai. Đây là một trong những hệ thống văn bản pháp luật có tầm quan trọng đặc biệt, tác động phạm vi rất lớn, tính phức tạp và chuyên sâu, độ khó rất cao.

Lấy ý kiến nhân dân, các ngành… một cách thận trọng, kỹ lưỡng

Chủ tịch QH yêu cầu cần phải thể chế hóa kịp thời những vấn đề được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ý kiến sắp tới của trung ương và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp một cách thận trọng, kỹ lưỡng nhằm hoàn thiện hồ sơ trình QH đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự luật.

Ông Vương Đình Huệ nêu cách định hướng lớn khi sửa luật là phải đảm bảo tính dự báo, có tầm nhìn dài hạn, hạn chế việc sửa đổi, bổ sung những biện pháp đặc thù chỉ mang tính chất tình thế. Điều này nhằm đảm bảo tính khả thi, tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác quản lý cũng như sự vận hành của các quan hệ kinh tế, dân sự về đất đai, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông cũng đề nghị Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, các bộ, ngành chức năng tham mưu cho Chính phủ rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập, chồng chéo trong pháp luật về đất đai, xác định cả những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong tổ chức, thực thi để có phương án xử lý phù hợp.

“Đặc biệt phải có giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai chuyển sang nền hành chính phục vụ hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm” – ông Huệ nhấn mạnh.

Cạnh đó, thúc đẩy các giao dịch về quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch và lành mạnh, giải quyết hiệu quả tình trạng lãng phí, thất thoát, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực về đất đai, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người sử dụng đất, nhất là người được Nhà nước giao đất nông nghiệp – đối tượng dễ bị tổn thương, đảm bảo đời sống, việc làm cho người có thu hồi đất…

Chủ tịch QH yêu cầu quá trình soạn thảo vừa phải khắc phục tình trạng luật ống, luật khung, khắc phục tình trạng chưa đủ rõ đã “chốt” cứng trong luật dẫn tới tuổi thọ luật ngắn.

Cơ hội tạo chuyển biến trong quản lý, sử dụng đất

Với chín định hướng sửa đổi của Bộ TN&MT, Chủ tịch QH đề nghị không xác định “cứng” chín nội dung này mà trong quá trình đánh giá thực tiễn có thể xuất hiện nhiều nội dung khác cần chỉnh sửa, phải sẵn sàng bổ sung, tiếp thu.

“Đây là cơ hội rất lớn để sửa đổi luật, nhất là một bộ luật quan trọng như Luật Đất đai nên phải tạo ra những chuyển biến căn bản, căn cơ cho việc quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên đặc biệt quan trọng này” – Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Đánh giá phạm vi tác động của dự án luật là rất lớn, Chủ tịch QH yêu cầu cần đánh giá tác động công khai, khách quan, những vấn đề mới chưa có quá trình nghiên cứu cần hết sức thận trọng.

“Việc đại sự nên lắng nghe càng nhiều càng tốt, nhiều người nói, từ nhiều phía, khiêm tốn, cầu thị, gạn đục khơi trong để đây thực sự là cơ hội tạo ra sự thay đổi căn bản trong thực hiện” – Chủ tịch QH nói tiếp.

Trước mắt, Chủ tịch QH cũng yêu cầu Ủy ban Kinh tế phối hợp với các đoàn đại biểu QH, HĐND của 63 địa phương, các chuyên gia góp ý Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để Ủy ban Thường vụ QH thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp tháng 10 tới.

Đoàn đại biểu TP.HCM kiến nghị 59 vấn đề

Trên cơ sở khảo sát, Đoàn đại biểu QH TP.HCM có 59 kiến nghị gửi đến các bộ, ngành trung ương và bảy kiến nghị gửi đến TP xem xét.

Trong đó, đoàn kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và cụ thể hóa quyền sở hữu toàn dân thành các hình thức tương ứng, phù hợp với quyền tài sản đã được BLDS ghi nhận; điều chỉnh thống nhất điều kiện chuyển nhượng dự án giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai; bổ sung quy định nhằm tháo gỡ khó khăn đối với các trường hợp nhà đầu tư…

Về tranh chấp, mọi trường hợp tranh chấp đất đai đều do TAND giải quyết…