Thanh Hóa: 6 tháng đầu năm xử lý 182 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng

Hơn 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp phát hiện, xử lý hành chính 182 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu lâm sản, giữ vững ổn định an ninh rừng.

Bên cạnh đó công tác phòng, chống buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã trái phép trên các tuyến Quốc lộ 1A, 15A, 45, 47, đường Hồ Chí Minh, đường 217… được chú trọng.

Hơn 6 tháng năm 2021, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hành chính 182 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Trong đó, tịch thu 61,4m3 gỗ các loại, hơn 19 tấn gốc rễ, cành nhánh; bắt, xử lý 38,7 kg sản phẩm động vật rừng. Hoạt động bảo vệ rừng tại gốc 43 vụ, hoạt động chống buôn lậu lâm sản 139 vụ.

Thanh Hóa 6 tháng đầu năm xử lý 182 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra an ninh rừng tại gốc.