Bộ Y tế tiếp nhận 185 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid -9 Việt Nam