Thêm hơn 300 ca COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang “đóng băng” tất cả khu nhà ở công nhân