Đà Nẵng đề nghị thủy điện vận hành xả nước trong dịp lễ 30-4

Sở TN&MT TP Đà Nẵng mới có văn bản gửi các hồ thủy điện đề nghị vận hành xả nước, đảm bảo cấp nước cho thành phố trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Theo Sở TN&MT Đà Nẵng, xâm nhập mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ diễn biến phức tạp nên địa bàn thành phố luôn tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước. Trong khi đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 160.000 lượt khách du lịch. Do vậy, nhu cầu dùng nước trên địa bàn sẽ tăng cao.

Tuy nhiên, qua theo dõi nhiều năm, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam) thường giảm phát điện làm suy giảm dòng chảy về hạ du sông Vu Gia.

Vì vậy, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa gồm: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6 phải đảm bảo vận hành hồ với lưu lượng, thời gian xả đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã được Thủ tướng phê duyệt.

Nhiều năm qua cứ đến mùa khô, việc thủy điện làm suy giảm dòng chảy về hạ du khiến Đà Nẵng thiếu nước, phải cấp nước lưu động cho người dân.

Cụ thể, đối với hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, vận hành xả nước về hạ du để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định, bảo đảm vận hành xả nước liên tục không ít hơn 12 giờ/ngày.

Thời gian vận hành bắt đầu không muộn hơn 9 giờ sáng và kết thúc không sớm hơn 21 giờ, phải bảo đảm tổng lưu lượng xả xuống hạ du theo quy định.

Đối với hồ Sông Bung 5, thời gian vận hành bắt đầu không muộn hơn 11 giờ sáng và kết thúc không sớm hơn 23 giờ. Trong trường hợp mực nước hồ Sông Bung 5 đạt 60 m mà lưu lượng đến hồ vẫn tăng thì được phép tăng lưu lượng xả hoặc thời gian xả phù hợp để duy trì mực nước hồ không vượt quá 60 m.

Đối với hồ Sông Bung 6, vận hành xả nước với lưu lượng tương đương lưu lượng đến hồ (sai số cho phép +/- 10%).

Các hồ chứa cần tránh việc tăng lưu lượng xả nước đột biến về hạ du do vận hành sai quy trình, có thể gây mất an toàn đối với đập tạm tại ngã ba sông Quảng Huế, làm hạ thấp mực nước tại đập dâng An Trạch. Bởi, khi độ mặn tại Cầu Đỏ vượt ngưỡng 1.000 mg/lít xảy ra, đồng thời với việc hạ thấp mực nước tại đập dâng An Trạch dẫn đến việc không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ gây thiếu nước trên địa bàn Đà Nẵng.

Trường hợp 24 giờ liên tục độ mặn tại cửa lấy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000 mg/lít, việc khai thác nước từ Trạm bơm An Trạch không đủ cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, các hồ chứa vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo lệnh điều hành của người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng.