Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư do 10 năm chưa thực hiện dự án

Dự án trồng rừng sản xuất của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Hoàng Bách được UBND tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) từ năm 2010. Đến nay, đơn vị chưa triển khai trồng rừng, mới chỉ dừng lại ở việc phát dọn thực bì và mở đường lên khu vực sản xuất.

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án trồng rừng sản xuất tại xã Bạch Ngọc, xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) của HTX Dịch vụ Hoàng Bách (HTX Hoàng Bách).

Đoàn thanh tra yêu cầu HTX Hoàng Bách dừng việc phát dọn thực bì do cây tái sinh đã thành rừng. Ảnh minh họa: BB

Dự án trồng rừng sản xuất của HTX Hoàng Bách có quy mô 365,01ha trồng cây Keo tai tượng. Tổng vốn đầu tư dự án 66,3 tỷ đồng (tính cho 1 chu kỳ), trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 50 năm, tiến độ thực hiện dự án tính cho 7 chu kỳ, bắt đầu từ năm 2010 kết thúc năm 2060.

Theo kết luận thanh tra, từ khi được cấp GCNĐT đến thời điểm thanh tra, HTX Hoàng Bách chưa triển khai trồng rừng, tại thời điểm thanh tra, HTX đang phát thực bì chuẩn bị cho trồng rừng và đang thi công mở đường giao thông lên khu vực đất của dự án, độ dài tuyến đường đã mở khoảng 3km, chiều rộng 3m, HTX tự bỏ kinh phí để sửa chữa 11km đường từ UBND xã vào và đã chuẩn bị được 600.000 cây giống lâm nghiệp.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, dự án chậm tiến độ so với GCNĐT được cấp là 10 năm, chậm tiến độ 43 tháng kể từ khi được nhận bàn giao đất ngoài thực địa, HTX Hoàng Bách đã vi phạm điểm g, Khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án HTX Hoàng Bách không chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, vi phạm điểm a, Khoản 2, Điều 71, Luật Đầu tư năm 2014.

Hiện nay, người đại diện theo pháp luật của HTX, địa chỉ trụ sở chính có thay đổi so với GCNĐT, quy mô diện tích cũng thay đổi do thu hồi đất tại Quyết định số 736, ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh, nhưng HTX chưa điều chỉnh GCNĐT các nội dung thay đổi trên, vị phạm khoản 1, Điều 33, Nghị định số 118, ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Dự án được UBND tỉnh Hà Giang thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1058 ngày 15/4/2010. Tuy nhiên, việc bàn giao đất ngoài thực địa của Sở TN&MT cho dự án chậm 6 năm so với Quyết định 1058 của UBND tỉnh và so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 19/11/2010.

Hiện nay, nhiều cây tái sinh tự nhiên phát triển trên diện tích đất giao cho HTX, nên việc phát dọn thực bì đã làm ảnh hưởng đến cây tái sinh tự nhiên. Do vậy, Đoàn thanh tra yêu cầu HTX tạm dừng việc phát thực bì.

Kiểm tra thực tế tại thôn Ngọc Sơn, xã Bạch Ngọc cho thấy, tổng diện tích được giao là 304,5ha, nhà đầu tư chưa triển khai trồng rừng. Các hạng mục phụ trợ, nhà lưu trú công nhân, xưởng chế biến, nhà điều hành, chưa xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ ra nguyên nhân của những sai phạm nêu trên là do Sở TN&MT chậm bàn giao đất ngoài thực địa cho HTX (chậm 6 năm kể từ ngày cấp GCNĐT). Nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng theo tiến độ đã đăng ký trong GCNĐT dẫn đến cây tái sinh tự nhiên mọc thành rừng, đến khi triển khai phát dọn thực bì để trồng rừng, vi phạm Chỉ thị số 13, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Văn bản số 7919 ngày 21/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng, tuyệt đối không được chặt, phá rừng để trồng rừng mới.

Các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý dự án đầu tư, quản lý sử dụng đất đai. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư còn hạn chế. Chưa quyết liệt trong việc tham mưu đề xuất biện pháp xử lý, trong các cuộc thanh tra, kiêm tra và chấp hành sau kết luận thanh tra…

Để xảy ra các sai phạm là do HTX Hoàng Bách chưa thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ đã được UBND tỉnh giao trong GCNĐT và Quyết định số 1058; không thực hiện đúng nghĩa vụ chung của người sử dụng đất quy định…  không nghiêm túc chấp hành theo kết luận của đoàn kiểm tra, ngày 22/9/2016, Kết luận thanh tra số 05, ngày 27/01/2016 của Sở TN&MT Hà Giang và các văn bản đôn đốc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Sở TN&MT chưa thực hiện nghiêm túc về chức năng giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý theo quy định; chậm chỉ đạo tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho HTX theo quy định; chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; HTX Hoàng Bách không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, nhưng lãnh đạo sở không báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để có biện pháp xử lý dứt điểm. Trách nhiệm thuộc giám đốc sở, phó giám đốc sở phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

Đối với UBND huyện Vị Xuyên, chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, đầu tư trên địa bàn quản lý. Trách nhiệm chính thuộc chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối, chủ tịch UBND xã có dự án được triển khai trên địa bàn và trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn theo dõi phụ trách lĩnh vực, giai đoạn từ năm 2010 đến nay…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu HTX Hoàng Bách nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Thu hồi diện tích 304,5ha đất tại thôn Ngọc Sơn do HTX thực hiện chậm tiến độ 43 tháng kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa. Chấm dứt hoạt động và thu hồi GCNĐT số 10121000105 đối với dự án trồng rừng sản xuất tại xã Bạch Ngọc, xã Ngọc Linh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Sở KH&ĐT nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Sở TN&MT chủ trì phối hợp với HTX Dịch vụ Hoàng Bách, UBND huyện Vị Xuyên, UBND xã Bạch Ngọc và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thu hồi diện tích 304,5ha và giao cho UBND xã Bạch Ngọc quản lý.

Sở KH&ĐT thực hiện chấm dứt hoạt động và thu hồi GCNĐT số 10121000105 đối với Dự án trồng rừng sản xuất của HTX Hoàng Bách tại xã Bạch Ngọc và xã Ngọc Linh.

Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Vị Xuyên và UBND xã Bạch Ngọc rà soát, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng nằm trong 304,5ha và đề xuất giải pháp bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.