Hà Nội sẽ trồng mới 500 ha rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ trồng mới 500ha rừng, trong đó ưu tiên trồng các loài cây bản địa và cây lấy gỗ lớn, chu kỳ dài, có giá trị kinh tế cao. Địa bàn trồng mới được thực hiện tại khu vực đất trống thuộc 7 huyện, thị xã của thành phố có rừng.

Để phát triển rừng sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người trồng rừng, Sở NN&PTNT đã giao các đơn vị trực thuộc xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu thành phố hỗ trợ trồng rừng sản xuất hiệu quả. Theo đó, điều kiện hỗ trợ chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có đất quy hoạch phát triển rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao, cho thuê, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp, lấn chiếm. Loài cây trồng thuộc danh mục cây trồng lâm nghiệp chính, có xuất xứ rõ ràng, được kiểm soát về chất lượng theo quy định về quản lý giống cây trồng…