Liên tiếp cứu hộ mèo rừng

Chỉ trong nửa đầu tháng 4, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 5 cá thể mèo rừng.

Mèo rừng được cứu hộ.

Trong đó, có 2 cá thể từ Hạt kiểm lâm huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và 3 cá thể từ Hạt kiểm lâm Văn Quan thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn.

Hai đợt cứu hộ mèo rừng này đều do người dân tự nguyện giao nộp. Các thể mèo rừng này đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cúc Phương.

Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) là loài động vật nguy cấp quý hiếm, thuộc nhóm IIB, Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Số lượng mèo rừng còn khá ít bên ngoài môi trường tự nhiên bởi quan niệm và nhận thức còn chưa đúng đắn từ phía người dân, chủ yếu giữ chăm sóc làm cảnh.

Thời gian gần đây, rất nhiều các cá nhân, gia đình liên hệ với các Hạt kiểm lâm địa phương, các Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, các cơ quan chức năng… tự nguyện giao nộp các cá thể động vật hoang dã. Đây chính là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn hiện nay.