Kiểm tra đất đai tại 26 tỉnh, thành phố

Bộ TN&MT vừa có Công văn số 1009/BTNMT-TTr về việc chấp thuận Kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong đó, đồng ý giao Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra tại 26 tỉnh, thành phố.

Kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước

Theo đó, về nội dung kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa  phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014 tại 13 tỉnh gồm: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bình Định, Kon Tum, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An. Kiểm tra việc thực hiện công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất tại Bình Thuận.

Tại Hải Phòng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước về đất đai và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Tại Hà Nội, sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại một số dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Tại Đồng Nai sẽ kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014; Kiểm tra việc UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị xin chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án Mỏ đá Thiện Tân 6, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và bổ sung 6.500 ha đất Khu công nghiệp vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại TP.HCM sẽ kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014; Kiểm tra việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số dự án phát triển nhà.

Tại Khánh Hòa sẽ kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014; Kiểm tra việc thực hiện công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất.

Tại Cần Thơ sẽ kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014; Kiểm tra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kiểm tra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao khu đất tại khu vực Sân bay Lộ Tẻ.

Ninh Thuận sẽ kiểm tra chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ trước 1/7/2014; Kiểm tra việc thực hiện công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất.

Bộ TN&MT giao Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ này.

Tổng cục Quản lý đất đai sẽ kiểm tra tại 26 tỉnh, thành phố. (Ảnh: MH)

Thanh tra đất đai tại 4 tỉnh

Trước đó, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 262 ngày 5/2/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021, trong đó đã giao Tổng cục Quản lý đất đai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) và các đơn vị quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn huyện Lạc Dương (Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim; Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung).

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại tỉnh Bình Thuận.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa (theo nội dung “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020”) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình. Cụ thể, Tổng cục đã thanh tra tại Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên, UBND thị xã Mỹ Hào và UBND huyện Khoái Châu; Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình và 2 UBND cấp huyện và các tổ chức sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.