Đề xuất không tiếp tục thực hiện dự án cơ sở dữ liệu đất đai tại Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị không tiếp tục dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Lâm Đồng” (VILG).

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục đóng dự án, hủy vốn vay IDA cho tiểu dự án và hủy số vốn bố trí cho tiểu dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đã bố trí để thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng” (gọi tắt là dự án VILG).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn về hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn các huyện, các địa bàn thực hiện dự án hầu hết là những vùng đất mới phát triển, mức độ biến động rất lớn.

Hệ thống bản đồ địa chính hầu hết được đo đạc theo quy trình cũ, máy móc công nghệ lạc hậu, độ chính xác không cao. Hệ thống bản đồ không được chỉnh lý biến động thường xuyên, nhiều khu vực không còn đúng với hiện trạng sử dụng đất, đến nay cũng không thể chỉnh lý biến động được (do mức độ biến động quá lớn).

Trong dự án lại không có hạng mục cập nhật chỉnh lý biến động, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là rất khó khăn. Nếu được xây dựng thì hiệu quả sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cũng không cao (do bản đồ và hồ sơ địa chính biến động rất nhiều, nhiều khu vực không còn đúng với hiện trạng). Với tình hình dữ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính như đã nêu ở trên, nếu tiếp tục sử dụng nguồn tài liệu này để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sẽ không đáp ứng được mục tiêu của dự án VILG.

Vì vậy, ngày 24.11.2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị không tiếp tục thực hiện dự án VILG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục liên quan (trong nước, ngoài nước) đóng tiểu dự án, hủy vốn vay IDA cho tiểu dự án và hủy số vốn bố trí cho tiểu dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Đến nay, qua rà soát, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu có liên qua thì tại tỉnh Lâm Đồng mới chỉ hoàn tất một số nội dung công việc để triển khai thực hiện (cụ thể như ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí vốn…), chưa phát sinh các chi phí thực hiện dự án.

Dự án này gồm 3 hợp phần (tăng cường cung cấp dịch vụ đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu; hỗ trợ quản lý dự án) thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2022. Dự án được Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, thực hiện tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đức Trọng và TP Bảo Lộc, Đà Lạt.