Bộ NN-PTNT và World Bank thiết lập nhóm Tài nguyên nước 2030 Việt Nam

Nhóm Tài nguyên nước 2030 (2030WRG) Việt Nam sẽ tập trung vào các yếu tố đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất sử dụng nước tại Việt Nam, nhất là nguồn nước nông nghiệp.

Bộ NN-PNTT và nhóm Tài nguyên nước 2030 toàn cầu họp trực tuyến vào sáng 24/2. Ảnh: Minh Phúc.

Sáng 24/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đại diện nhóm Tài nguyên nước 2030 toàn cầu của World Bank đã thảo luận về việc thành lập nhóm công tác 2030WRG Việt Nam.

Bà Karin Krchnak – Tổng giám đốc 2030WRG cho rằng, “khủng hoảng nước là vấn đề rủi ro cao hàng đầu của các quốc gia trên thế giới”. Muốn có an ninh nguồn nước thì phải có sự chung tay của nhiều bên.

Bởi vậy, các đối tác toàn cầu của 2030WRG đã và đang tập trung hướng tới những yếu tố đổi mới sáng tạo như chuyển đổi chuỗi giá trị trong lĩnh vực nước nông nghiệp; giảm ô nhiễm nước, đặc biệt là nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người nông dân…

Về câu chuyện thành công của nhóm, bà Karin chia sẻ: “Ở Ấn Độ, WRG đã hỗ trợ một dự án tưới nhỏ giọt quy mô cộng đồng lớn nhất thế giới với 24.000ha, và Chính phủ Ấn Độ hướng tới mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt lên hàng trăm nghìn ha”.

Tại Nam Phi, Kenya,… 2030WRG đã có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ xây dựng quỹ thủy lợi nông hộ. Qua đó, hướng tới những hoạt động thủy lợi do nông dân làm chủ, vì đây là “mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị nguồn nước.

Nhóm Tài nguyên nước 2030 toàn cầu của World Bank cũng đã xây dựng cho nông dân những mô hình kinh doanh mới, loại bỏ rào cản và hỗ trợ người nông dân tiếp thị trường một cách tốt nhất…

Do đó, bà Karin cho rằng, những kinh nghiệm mà 2030WRG có được sẽ giúp Việt Nam giải quyết những bất cập trong quản lý, sử dụng nước hiện nay, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, những vấn đề mà 2030WRG đặt ra đều là những việc cơ bản mà Chính phủ và Bộ NN-PTNT đang làm, đang chỉ đạo, trong đó có một số việc “chúng tôi thực sự muốn làm nhưng đang loay hoay”.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, WRG và Bộ NN-PTNT nhất trí sẽ thiết lập nhóm Tài nguyên nước 2030 Việt Nam, dự kiến ra mắt trong tháng 3/2021. Ảnh: Minh Phúc.

Bởi vậy, nếu nhóm hoạt động hiệu quả thì sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho Bộ NN-PTNT trong việc quản lý sử dụng nước hiệu quả và tăng giá trị sử dụng nước. Nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang giao cho Bộ NN-PTNT xây dựng Đề án về An ninh nguồn nước.

Bởi vậy, hai bên nhất trí sẽ thiết lập nhóm công tác Tài nguyên nước 2030 Việt Nam, dự kiến ra mắt trong tháng 3/2021.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho rằng, nhóm Tài nguyên nước 2030 Việt Nam sẽ tập trung các giải pháp tiết kiệm nước ở các vùng trọng điểm như Nam Trung bộ, Tây Nguyên và sau đó là Đồng bằng sông Cửu Long trước.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (bên phải hàng đầu) tại cuộc họp trực tuyến giữa WRG và Bộ NN-PTNT. Ảnh: Minh Phúc.

Trên cơ sở kết quả từ các địa phương này sẽ nhân rộng ra các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm đạt được mục tiêu tổng quát là sử dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm qua đó thích ứng về nguồn nước.

Ngoài phần hỗ trợ nguồn lực tài chính của Chính phủ Việt Nam, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị nhóm Tài Nguyên nước sẽ đưa ra các sáng kiến để huy động nguồn lực từ cộng đồng nói chung và khu vực tư nhân theo hình thức PPP. Đồng thời, nâng cao năng lực cho các tổ chức thủy lợi nhỏ, thủy lợi cơ sở (do cộng đồng quản lý)…