Thay đổi mô hình đầu tư là giải pháp cho biến đổi khí hậu

Bài phát biểu của ông Howard Bamsey tập trung vào những giải pháp để thế giới có thể đối phó với biến đổi khí hậu bằng việc thay đổi mô hình đầu tư trong nền kinh tế toàn cầu.

“Biến đổi khí hậu, Phát triển bền vững và Nhà đầu tư: Nhiều rủi ro hơn, Nhiều cơ hội hơn thông qua Quản trị tốt hơn” là chủ đề của bài phát biểu của ông Howard Bamsey, Chủ tịch Mạng lưới cộng tác vì nước (GWP) tại hội thảo do Diễn đàn Nước Châu Á – Thái Bình Dương (APWF) tổ chức vào tháng 10/2020 hướng tới Hội nghị Cấp cao Nước Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 4 vào năm 2022.

Bài phát biểu của ông Howard Bamsey tập trung vào những giải pháp để thế giới có thể đối phó với những rủi ro thảm khốc tiềm tàng của biến đổi khí hậu bằng việc thay đổi mô hình đầu tư trong nền kinh tế toàn cầu, hướng tới các hoạt động kinh tế thân thiện với khí hậu, môi trường.

Biến đổi khí hậu được gây ra bởi những gì chúng ta làm bởi các hoạt động kinh tế, sinh hoạt của con người. Vì vậy, giải pháp cho vấn đề này nằm trong tay chúng ta, bằng cách thay đổi hoạt động kinh tế và tập trung vào các hoạt động có thể khắc phục được. Ông Bamsey cho rằng, nếu chúng ta muốn thay đổi hướng hoạt động kinh tế của mình, chúng ta cần sửa đổi hướng đầu tư, nói một cách dễ hiểu, có một giải pháp cho biến đổi khí hậu, và đó là đầu tư.

Để ứng phó với các tác động vật lý của biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và để nó có khả năng phục hồi cho con người và xã hội, Bamsey cho rằng nước là trung tâm của mọi hoạt động vì nước hầu như luôn là nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí hậu và nó cũng là phương tiện truyền tải tác động của khí hậu đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế, chẳng hạn như nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, v.v thể hiện qua các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra hiện nay như lũ lụt, hạn hán, sóng thần, bão tuyết…”.

Nói cách khác, để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu thì việc cải thiện quản lý nước và quản lý nước là điều quan trọng. Và đây là lúc GWP có liên quan với phạm vi tiếp cận toàn cầu và các đối tác ở tất cả các cấp, với mục tiêu chung là thúc đẩy quản trị và quản lý tài nguyên nước.

“Câu hỏi lớn đặt ra là các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện không đủ nhanh so với những biến đổi về thời tiết, do vậy, cần có một động lực lớn hơn và đặc biệt tăng tốc là điều quan trọng. Nếu chúng ta muốn tăng tốc thì thay đổi mô hình đầu tư là cách tốt nhất” – Ông Bamsey nói.