Cả nước chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 230.000 ha đất nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong giai đoạn 2016-2020, cả nước đã chuyển đổi hơn 230.000ha đất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nhà ở; đưa 926.000ha đất chưa sử dụng vào sử dụng, chủ yếu là phát triển rừng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TNN)

Toàn ngành cũng đã tập trung rà soát, xử lý tình trạng vi phạm, lãng phí đất đai, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp nâng cao hiệu quả sử dụng đối với 2 triệu héc ta đất của các công ty nông, lâm nghiệp; xử lý thu hồi và yêu cầu đưa vào sử dụng gần 100.000ha đất của các dự án chậm triển khai…

Ngoài ra, trong năm 2020, các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện việc đấu giá đất nhằm tăng nguồn thu từ đất cho ngân sách nhà nước đạt 168.000 tỷ đồng, chiếm 11% thu ngân sách nội địa.