Sư thầy Thích Tâm Hiệp: Tàn phá thiên nhiên không khác gì bán máu nuôi thân

Theo Sư thầy Thích Tâm Hiệp, con người nếu tiếp tục tàn phá thiên nhiên thì không khác gì bán máu chính mình. Đó là một vòng luẩn quẩn u minh.

Cội rễ của việc con người xâm lấn, tàn phá thiên nhiên, tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã… bắt nguồn từ việc con người rời xa môi trường thiên nhiên. Khi con người sống gần thiên nhiên và các loài vật thì con người sẽ thiện hơn. Càng rời xa thiên nhiên, con người càng ác hơn.

Nguồn: