Đà Nẵng tổng rà soát các dự án trên bán đảo Sơn Trà

UBND TP Đà Nẵng vừa giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định về lĩnh vực quốc phòng đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Ngày 22-11, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP vừa có thông báo kết luận về việc thẩm định lĩnh vực quốc phòng theo Kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ, liên quan việc chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định về lĩnh vực quốc phòng theo Kết luận 269 đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà và tham mưu cho UBND TP có văn bản. Trong đó, đề xuất cụ thể từng dự án gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến thẩm định về lĩnh vực quốc phòng.

Một dự án tại bán đảo Sơn Trà – TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng giao Sở NN-PT-NT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với Bộ NN-PT-NT hoàn thành việc kiểm tra 3 loại rừng trên bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, giao sở này chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm TP phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổng rà soát việc giao khoán đất rừng tại bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng rà soát và xử lý nghiêm các công trình xây dựng không đúng quy định tại bán đảo Sơn Trà, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trong tháng 11-2020.

Sở Kế hoạch – Đầu tư có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát và tham mưu cho UBND TP Đa Nẵng có văn bản trình Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy xin ý kiến đối với việc cho phép triển khai thực hiện các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Sở Kế hoạch – Đầu tư còn được giao làm việc với chủ đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa để yêu cầu đơn vị này không được tiến hành các hoạt động triển khai xây đựng dự án cho đến khi có ý kiến của lãnh đạo TP.