Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất

Tình hình mưa lũ xảy ra diện rộng khiến địa bàn miền Trung tiếp tục hứng chịu nhiều thiệt hại, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng. Vậy mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, lũ để khôi phục sản xuất được quy định thế nào?

Căn cứ quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP thì mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão, lũ được quy định cụ thể.

Về hỗ trợ đối với cây trồng: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 02 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 01 triệu đồng/ha;

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha;

Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 03 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha;

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 15 triệu đồng/ha;

Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 02 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha;

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 04 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 02 triệu đồng/ha…

Mức hỗ trợ vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ để khôi phục sản xuất được quy định theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Thanh Chung

Hỗ trợ đối với sản xuất lâm nghiệp: Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 04 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 02 triệu đồng/ha;

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản: Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4,1 triệu – 06 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 02 triệu – 04 triệu đồng/ha;

Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7,1 triệu – 10 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 03 triệu – 07 triệu đồng/ha;

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu – 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 10 triệu – 20 triệu đồng/ha;

Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 20,5 triệu – 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 10 triệu – 20 triệu đồng/ha;

Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7,1 triệu – 10 triệu đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 03 triệu – 07 triệu đồng /100 m3 lồng;

Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 35,5 triệu – 50 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 15 triệu – 35 triệu đồng/ha;

Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 15,5 triệu – 20 triệu đồng/100 m3 lồng; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ từ 10 triệu – 15 triệu đồng/100 m3 lồng…

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10 ngàn – 20 ngàn đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 21 ngàn – 35 ngàn đồng/con;

Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300 ngàn – 400 ngàn đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450 ngàn – 1 triệu đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2 triệu đồng/con;

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1 triệu – 3 triệu đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3,1 triệu – 10 triệu đồng/con;

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500 ngàn – 2 triệu đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2,1 triệu – 6 triệu đồng/con;

Hỗ trợ đối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% – 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.