Bộ TN&MT đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia các mỏ tại Quảng Ninh và Đà Nẵng

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia tại các mỏ thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; báo cáo kết quả tổng hợp tài liệu tính trữ lượng còn lại mỏ caolanh-pyrophilit Đèo Mây, xã Quang Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ nước khoáng Phước Nhơn tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp.

Đề án thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập báo cáo thăm dò mỏ theo giấy phép.

Báo cáo kết quả thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai, ông Nguyễn Hoàng Huân – đại diện Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) cho biết: Báo cáo được công ty VITE lập theo các quy định hiện hành với đầy đủ cơ sở về tài liệu và pháp lý. Kết quả báo cáo đã cung cấp tài liệu địa chất phục vụ lập dự án đầu tư khai thác mỏ. Công tác nghiên cứu chất lượng than, khí mỏ, địa chất thủy văn – địa chất công trình… định hướng cho việc khai thác của khu mỏ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huân, tập thể tác giả công ty VITE đã tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện về nội dung, hình thức báo cáo theo các ý kiến thẩm định, góp ý của Văn phòng hội đồng, các chuyên gia phản biện.

Ông Nguyễn Hoàng Huân – đại diện Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin báo cáo kết quả thăm dò than mỏ Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Về kết quả tổng hợp tài liệu tính trữ lượng còn lại mỏ caolanh-pyrophilit Đèo Mây, xã Quang Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đại diện chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư Khoáng sản Việt – đơn vị tư vấn cho biết: Báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng còn lại trong phạm vi giấy phép khai thác số 410/GP-BTNMT ngày 14/4/2006 của Bộ TN&MT đã hoàn thành trên cơ sở tổng hợp tài liệu trên báo cáo kết quả thăm dò năm 2005 cùng với tài liệu hiện trạng khai thác trong những năm qua tại mỏ. Tổng trữ lượng địa chất còn lại tại mỏ (tính đến 31/5/2019) trong phạm vi giấy phép khai thác trên là: 181 nghìn tấn caolanh-pyrophilit trạng thái tự nhiên cấp 122 và 88 nghìn tấn caolanh-pyrophilit ở cấp tài nguyên 333.

Đại diện đơn vị tư vấn đề nghị Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định phê duyệt trữ lượng vài tài nguyên caolanh-pyrophilit đã tính trong báo cáo làm cơ sở để Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên Trường – Chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác theo các quy định của pháp luật và tiếp tục khai thác trữ lượng khoáng sản còn lại tại mỏ.

Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ nước khoáng Phước Nhơn tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Văn Thủy – đại diện Trung tâm Khoa học Công nghệ Mỏ và Môi trường thuộc Đại học Mỏ – Địa chất, đơn vị tư vấn của đề án cho biết: Công tác thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ nước khoáng Phước Nhơn đã được thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành. Nội dung khối lượng và các phương pháp thăm dò đảm bảo mục đích nhiệm vụ đề ra. Trữ lượng khai thác tại mỏ nước khoáng được đánh giá có độ tin cậy cao, kết quả xếp cấp trữ lượng như sau: Trữ lượng cấp B là 174 m3/ngày; tài nguyên dự tính cấp C1 là 251 m3/ngày.

Kết quả thăm dò đã xác định được đới phòng hộ vi sinh với 3 đới hình tròn có tâm bán kính được tính từ trung điểm đường nối 2 lỗ khoan với nhau: đới phòng hộ nghiêm ngặt 15 m, đới phòng hộ vi sinh 82,5 m và đới phòng hộ hóa học là 600,5 m.

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ nước khoáng trên, bà Đỗ Thị Hương Lan – Thư ký Hội đồng cho biết: Trong quá trình khai thác nước khoáng, chủ đầu tư cần có những biện pháp kỹ thuật hợp lý, tiến hành quan trắc theo yêu cầu chuyên môn; định kỳ lấy mẫu phân tích theo dõi sự ổn định chất lượng nước khoáng theo thời gian; áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước khoáng trong khu vưc theo quy định.

Sau khi nghe các báo cáo cũng như góp ý của các thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng thống nhất thông qua các báo cáo và yêu cầu các đơn vị báo cáo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng phê duyệt.