Ưu tiên 8 nội dung hợp tác năng lượng ASEAN

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 (AEM 52), chiều 24-8, Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp năng lượng ASEAN lần thứ 38 (SOME ASEAN 38) đã khai mạc theo hình thức trực tuyến. Các đại biểu tham gia hội nghị đã thống nhất 8 ưu tiên hợp tác năng lượng ASEAN năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị Quan chức kinh tế cao cấp năng lượng ASEAN lần thứ 38 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: C.D

Hội nghị đã xem xét kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2016-2020) Kế hoạch hành động ASEAN về năng lượng 2016-2025; hợp tác với đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế; cập nhật các vấn đề ưu tiên năm 2020 trong lĩnh vực năng lượng ASEAN và các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 và hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-11-2020.

Kết thúc phiên họp, các đại biểu đã thống nhất nội dung chính về hợp tác năng lượng ASEAN năm 2020, trong đó triển khai 8 ưu tiên hợp tác năng lượng ASEAN năm 2020.

Cụ thể là: Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2 (2021-2025); hoàn thành chương trình Triển vọng năng lượng ASEAN lần thứ sáu để bổ sung giai đoạn 2 của APAEC; xác định mục tiêu năng lượng tái tạo về năng lực năng lượng cho ASEAN vào năm 2025…; xác định mục tiêu và phát triển kế hoạch để đạt được mục tiêu giảm cường độ năng lượng vào năm 2025 trong giai đoạn 2 của APAEC; hoàn thành giai đoạn 1 và 2 của nghiên cứu quy hoạch kết nối ASEAN (AIMS) III nhằm đề xuất cơ sở hạ tầng truyền tải cần thiết để hỗ trợ thương mại điện đa phương và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện ASEAN; đạt được sự đồng thuận cấp cao từ các quốc gia thành viên ASEAN về nghiên cứu cơ chế đổi mới nhằm huy động vốn từ khu vực tư nhân cho cơ sở hạ tầng truyền tải năng lượng trong ASEAN; xây dựng các khuyến nghị về vai trò của mạng lưới điều tiết năng lượng ASEAN (AERN)…

Liên quan tới vấn đề hợp tác năng lượng ASEAN, các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-8, gồm: Đối thoại lần thứ 11 giữa SOME và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Đối thoại lần thứ hai giữa SOME và Trung tâm Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), Đối thoại lần thứ 11 SOME – Nga, Hội nghị SOME+3 lần thứ 19, Đối thoại lần thứ 21 SOME – METI, Đối thoại lần thứ 11 SOME – Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu ban Hợp tác năng lượng Đông Á lần thứ 25 (EAS ECTF).