Hơn 840 tỷ đồng thực hiện dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn

​Quy mô của dự án triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026, tập trung tại các quận nội thành và huyện ngoại thành như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ…

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về đề xuất dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư dự kiến là 840.794 triệu đồng, tương đương 36,24 triệu USD; trong đó, vốn vay ODA là 29,69 triệu USD; vốn đối ứng là 6,55 triệu USD, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Quy mô của dự án triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026, tập trung tại các quận nội thành và huyện ngoại thành như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ…

Dự án có 3 hợp phần chính gồm hợp phần 1 là “Cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp an toàn”; hợp phần 2 là “Nâng cao năng lực, thể chế về quản lý an toàn thực phẩm nông nghiệp”; hợp phần 3 là “Quản lý dự án.”

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án có mục tiêu nhằm cải thiện hệ thống và cơ sở hạ tầng về quản lý an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ an toàn thực phẩm, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng, sản lượng trong chuỗi giá trị phát triển bền vững trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đẩy mạnh các hình thức quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sản phẩm thô là chính, các sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến còn ít, các hình thức liên kết, hợp tác bước đầu đã được hình thành nhưng số lượng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp; các chợ đầu mối gắn với vùng sản xuất tập trung còn tự phát, chưa chặt chẽ, chưa được đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa…