Hải quan tạm dừng thủ tục nhập khẩu động vật hoang dã

Tổng cục Hải quan mới đây đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tạm dừng giải quyết các thủ tục nhập khẩu động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020.

Theo đánh giá của Chính phủ, tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, địa phương, dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước, phát sinh các rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm…

Để thực thi nghiêm pháp luật về quản lý động vật hoang dã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020, yêu cầu các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã tự nhiên; tăng cường kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã; đấu tranh triệt phá dứt điểm các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật…

Động vật hoang dã. Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị 29 của Thủ tướng, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tạm dừng làm thủ tục nhập khẩu đối với động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) cho đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng cho phép.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các chủ hàng trả về nơi xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý Cities nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam. Trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.