Hưng Yên: Đưa 32 cơ sở vào danh mục các cơ sở gây nhiễm môi trường

Vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã đưa 32 cơ sở vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, Qua đó, các cấp chính quyền, ban, ngành… giám sát chặt chẽ và có biện pháp xử lý nghiêm minh, nếu các cơ sở này không chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên & Môi trường Hưng Yên, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 32 cơ sở có nước thải thải vào nguồn tiếp nhận vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó, 12 cơ sở chưa có công trình xử lý nước thải, 20 cơ sở đã đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

Do việc xả thải của cơ sở không đảm bảo về môi trường, nên nhiều dòng sông ở Hưng Yên đang phải “oằn mình” hứng chịu ô nhiễm

UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định đưa 32 cơ sở trên vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường của tỉnh. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã yêu cầu 19 cơ sở phải hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trước ngày 31/7/2020; 13 cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trước ngày 31/12/2020.