Thu ngân sách từ tài nguyên và môi trường đạt 15,46% tổng thu nội địa

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho thấy, tính đến 15/6/2020, thu tiền sử dụng đất đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% kế hoạch năm; thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 9.519 tỷ đồng.

Thông tin tại họp báo thường kỳ sáng 20/7, đại diện Bộ TN&MT cho biết, thời gian qua, các nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước, tài nguyên biển được sử dụng hiệu quả, trở thành nguồn lực cho phát triển. Thu ngân sách từ tài nguyên và môi trường đạt 15,46% tổng thu nội địa.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời thông tin báo chí. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó, riêng thu tiền sử dụng đất tính đến 15/6/2020 đã đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% kế hoạch năm; thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 9.519 tỷ đồng…, là nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn. Tài nguyên biển, lợi thế của các vùng ven biển đã được phát huy trở thành khu vực phát triển năng động, tăng trưởng mới của đất nước có thể kể đến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Đối với công tác bảo vệ môi trường đang chịu áp lực ngày một lớn, nguồn ô nhiễm tăng nhanh phát sinh nhiều loại hình chất thải, chất ô nhiễm. Cả nước có 372 khu công nghiệp (tăng 29 khu so với năm 2018), có 698 cụm công nghiệp, hơn 4,5 nghìn làng nghề; có 846 đô thị ước tính hàng ngày phát sinh 7 triệu m3 nước sinh hoạt, hơn 35,5 nghìn tấn chất thải, hơn 120 nghìn cơ sở sản xuất, hơn 19 nghìn trang trại chăn nuôi, hơn 3,6 triệu ô tô, hàng chục triệu xe máy…

Tuy nhiên, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò hạt nhân của người dân, doanh nghiệp công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng 6%; nhiều địa phương đã có mô hình xử lý hiệu quả như Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Cần Thơ, điển hình tại Đồng Nai tỷ lệ rác thải chôn lấp còn 43%; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%. Số xã đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới về môi trường tăng 8,3%.

Cùng với đó, Bộ cũng đã chủ động kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường của các nguồn thải lớn, thiết lập hệ thống gần 900 trạm quan trắc kết nối trực tuyến với các Sở TN&MT, Bộ TN&MT, có thể theo dõi trên các thiết bị di động…