Sẽ xây dựng hệ thống thủy lợi tự động hóa vận hành tại Đồng bằng sông Cửu Long

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, thực hiện đề án “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025-2030, tầm nhìn năm 2050 và năm 2100”, Bộ sẽ phối hợp với các ban, ngành và địa phương, xây dựng hệ thống thủy lợi tự động hóa vận hành, bảo đảm an toàn trước thiên tai, phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh: Internet

Cụ thể: tTừ nay đến năm 2025, tập trung tổ chức, kiện toàn, thành lập các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định của Luật Thủy lợi. Đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi lớn để kiểm soát mặn, nguồn nước, phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến năm 2030, phát triển hệ thống thủy lợi đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp đa dạng, bền vững tại các tiểu vùng sinh thái.

Đến năm 2050, phải hoàn thiện hệ thống thủy lợi hiện đại, thông minh; chủ động phòng chống thiên tai như: Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập úng, thích ứng biến đổi khí hậu…