Nguy cơ người hoặc động vật phơi nhiễm với SARS-CoV-2 từ động vật và các sản phẩm từ động vật

Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố nghiên cứu mới mang tên “Exposure of humans or animals to sars-cov-2 from wild, livestock, companion and aquatic animals” (Phơi nhiễm của người hoặc động vật với Sars-cov-2 từ động vật hoang dã, gia súc, và động vật thủy sinh).

Nguy cơ người hoặc động vật phơi nhiễm với SARS-CoV-2 từ động vật và các sản phẩm từ động vật. Ảnh minh họa

Theo FAO, hiểu được nguy cơ phơi nhiễm của người hoặc động vật với SARS-CoV-2 từ động vật và các sản phẩm từ động vật đóng vai trò thiết yếu để ngăn chặn virus lây lan, ưu tiên cho nghiên cứu, bảo vệ các hệ thống lương thực, và thông báo các cuộc điều tra One Health và các biện pháp giảm thiểu ở tầm quốc gia.

Đánh giá định tính này của FAO cung cấp đánh giá toàn diện về bằng chứng khoa học sẵn có và đánh giá rủi ro phơi nhiễm từ các loài động vật hoang dã hoặc được nuôi. Kết quả nói lên thông tin đánh giá rủi ro ở cấp quốc gia và cung cấp cơ sở bằng chứng cho các điều tra SARS-CoV-2 nhắm mục tiêu vào động vật và các lựa chọn giảm thiểu.

Nội dung chính của ấn phẩm gồm: Đánh giá về rủi ro phơi nhiễm của người hoặc động vật với SARS-CoV-2 thông qua tiếp xúc, xử lý hoặc tiêu thụ các loài động vật hoang dã, động vật nuôi và động vật thủy sinh hoặc các sản phẩm của chúng; xác định các lỗ hổng kiến thức hiện nay liên quan đến nguồn gốc bệnh dịch từ động vật hoặc lây lan tỏa SARS-CoV-2 từ động vật sang người của, và khuyến nghị về các nghiên cứu ưu tiên; tóm tắt bằng chứng sẵn có về tính mẫn cảm của các loài động vật khác nhau với SARS-CoV-2; khuyến nghị dựa trên bằng chứng về cách ưu tiên các loài động vật cho các nghiên cứu hoặc nghiên cứu thực địa được nhắm mục tiêu; khuyến nghị cho các nghiên cứu mục tiêu của One Health và nghiên cứu dịch tễ học, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu nhân chủng học hoặc nghiên cứu thời vụ để lấp đầy lỗ hổng kiến thức quan trọng được chứng minh bằng đánh giá phơi nhiễm này.