Hơn 3.100 ha đất trồng lúa, đất rừng xin chuyển mục đích sử dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố để thực hiện dự án.

Ảnh: Internet

Theo đó, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến hết năm 2020; tổng hợp danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất từ 10ha đất trồng lúa trở lên. Sở cũng đã tổng hợp được 57 dự án, với tổng diện tích hơn 3.100ha đất trên địa bàn các quận, huyện xin chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng sang mục đích khác.

Để bảo đảm thống nhất và đầy đủ hồ sơ theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát xác định diện tích đất trồng lúa trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án…