Quảng Ngãi: Gia tăng tình trạng khai thác, buôn bán cây rừng trái phép

Với mục tiêu ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cây rừng để làm cảnh, dẫn đến tình trạng rừng tự nhiên bị khai thác, tàn phá, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo về vấn đề này

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các huyện miền núi xảy ra tình trạng đào bới các loài cây có nguồn gốc tự nhiên như: Lộc vừng, Thiên tuế, Bông trang, sim, Ngũ sắc… để làm cây cảnh. Bên cạnh đó, tình trạng chặt hạ cây rừng trái pháp luật để thu hái các loài lâm sản ngoài gỗ như: quả xoay, quả ươi, phong lan, nấm… cũng diễn ra phức tạp gây xói mòn, sạt lở đất, phá vỡ cảnh quan, môi trường sinh thái, giảm tính đa dạng sinh học trong tự nhiên

Để chấn chỉnh tình trạng này, công văn 3011/UBND-NNTN của UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường rừng, đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp.

Lan rừng được người dân khai thác từ rừng về làm cảnh

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan. Tại các địa bàn đang xảy ra tình trạng đào bới, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ cây có nguồn gốc tự nghiên, các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra truy xuất nguồn gốc lân sản, xác lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND cấp xã kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ các loài cây có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân được giao đất, giao rừng thường xuyên kiểm tra, tuần tra, bảo vệ không để xảy ra tình trạng xâm hại tài sản trên đất rừng được giao.

Cùng với đó, Sở NN&PT NT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, truy quét tại khu vực có xảy ra tình trạng  đào bới, mua bán, tàng trữ các loài cây không có nguồn hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh, các Công ty Lâm nghiệp đưuọc giao rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra trên lâm phận, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, hộ nhận khoán kiểm soát chặt chẽ diện rích rừng được giao để kịp thời phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả hành vi xâm hại tài nguyên rừng.