Điều tra, làm rõ tám đối tượng tham gia phá rừng nguyên sinh quy mô lớn