Thái Bình: Thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy

Thực hiện Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ, Quyết định 2514/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 24/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại lễ công bố.

Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy có tên tiếng Anh là Thai Thuy wetland protected area (TWPA), nằm trong hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Khu nằm ở ngoài đê số 8, thuộc địa giới các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền với tổng diện tích 6.560 ha gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1.500ha, phân khu phục hồi sinh thái 4.800ha và phân khu dịch vụ, hành chính 260ha.

Khu Bảo tồn được thành lập nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy. Đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực, đảm bảo tính kết nối với các sinh cảnh liên kết, duy trì cân bằng sinh thái, an ninh môi trường, giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Khu Bảo tồn có 8 nhiệm vụ: Bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển đặc thù, bảo đảm môi trường sống cho loài sinh vật trong khu vực, tăng cường tính kết nối với các sinh cảnh liên kết trong khu vực đồng bằng sông Hồng, phục hồi và phát triển các quần thể thủy sản có giá trị kinh tế, gia tăng trữ lượng và khả năng khai thác. Giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái. Duy trì cân bằng sinh thái, gia tăng độ che phủ rừng,…

Bát ngát Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy.

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chúc mừng đất nước, tỉnh Thái Bình có thêm một khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, đánh giá cao Thái Bình trong việc hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc bảo tồn và phát triển bền vững khu vực đất ngập nước quan trọng này. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền Thái Bình cũng như sự hỗ trợ của nhân dân, Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy sẽ được quản lý tốt, mang lại lợi ích thiết thực cho việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, đồng thời khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp. các ngành phải tập trung thực hiện. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và các điều kiện cần thiết cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thành lập Khu bảo tồn, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, kế hoạch quản lý Khu bảo tồn. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND huyện Thái Thụy, Tiền Hải, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý Khu bảo tồn hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Ban quản lý khẩn trương xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phối hợp với các cấp ủy chính quyền, nhân dân trong vùng phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hợp lý, hiệu quả các dịch vụ hệ sinh thái, bảo đảm môi trường sống cho các loài sinh vật, phục hồi và phát triển các quần thể thủy sản có giá trị, gia tăng trữ lượng và khả năng khai thác, gia tăng lợi ích thu được từ các dịch vụ của hệ sinh thái.

Sau lễ công bố quyết định, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Bình cùng các đại biểu đã đi thực địa thăm Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Thái Thụy.

Khu Bảo tồn được thành lập nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy. Đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực, đảm bảo tính kết nối với các sinh cảnh liên kết, duy trì cân bằng sinh thái, an ninh môi trường, giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.