Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần thuộc huyện đảo Cô Tô là khu bảo tồn loài, sinh cảnh cấp tỉnh.

Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần được thành lập tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội đối với huyện đảo Cô Tô

Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần được phê duyệt với mục đích bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị đa dạng sinh học. Đặc biệt là đa dạng các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù, các loài, nguồn gen nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; nét đẹp, cảnh quan tự nhiên độc đáo của vùng biển Cô Tô, đảo Trần phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch phù hợp với các quy hoạch phát triển KT-XH và an ninh quốc phòng, cũng như tăng cường vai trò cộng đồng quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Cụ thể: Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần bao gồm 2 phân vùng là Cô Tô và đảo Trần với tổng diện tích ranh giới quy hoạch trên 18.414ha. Bao gồm: Diện tích các phân khu bảo tồn là 13.230ha, diện tích vùng đệm là trên 5.184ha. Trong đó, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là gần 3.220ha; phân khu phục hồi sinh thái là 3.245ha; phân khu dịch vụ, hành chính là trên 6.765ha.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định thành lập Ban quản lý khu bảo tồn biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT trên cơ sở tự điều chỉnh, sắp xếp nhân sự trong nội bộ của Sở. Đồng thời, nêu rõ các giải pháp thực hiện, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan.