Lấy mẫu môi trường tại 65 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã tập trung lấy mẫu môi trường chăn nuôi trên địa bàn để đánh giá điều kiện chăn nuôi và chất lượng môi trường chăn nuôi.

Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã tập trung lấy mẫu tại 65 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn và vừa; số lượng 5 mẫu/trang trại. Để việc lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường chăn nuôi đạt hiệu quả, Chi cục yêu cầu các cơ sở chăn nuôi chấp hành việc kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Hiện toàn thành phố có 5.350 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ, chiếm 26% trên tổng số trang trại, còn lại là trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ. Chất thải chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người như gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất và các sản phẩm nông nghiệp…