Hà Nội “lệnh” rà soát, điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tiến hành rà soát chi tiết diện tích rừng trên địa bàn để xem xét điều chỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri huyện Sóc Sơn về việc đề nghị UBND thành phố xem xét, sớm chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm việc quy hoạch rừng năm 2008 trùng, lấn với đất ở, đất nông nghiệp của các hộ dân để phục vụ cho công tác quản lý và quyền lợi của các hộ dân.

Về việc này, UBND TP vừa cho biết, theo kết luận của Thanh tra TP về quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư; bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định.

Nhiều công trình vi phạm đất rừng huyện Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 11/12/2019, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 2351-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn của huyện Sóc Sơn giai đoạn 2008-2018.

UBND thành phố cũng đã có văn bản về kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn của huyện Sóc Sơn giai đoạn 2008 – 2018 và ra văn bản rà soát, hoàn thiện nội dung đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

UBND thành phố cho biết, kết luận của Thanh tra thành phố về quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn cho thấy, quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư; bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định.

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn tiến hành rà soát chi tiết diện tích rừng huyện Sóc Sơn. Sau khi có kết quả rà soát rừng của UBND huyện Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Sóc Sơn báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh theo quy định.