Bản đồ cách ly xã hội của 64 tỉnh thành từ ngày 16.4

Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của  Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về cách ly xã hội. Theo đó, chia các địa phương thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp để có biện pháp phòng chống dịch phù hợp tương ứng.