Yên Bái: Xử phạt Công ty Tân Tiến 235 triệu đồng về lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt số 573 ngày 26/3/2020 đối với Công ty TNHH Tân Tiến có địa chỉ tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên do vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, ngày 12/3/2020, đoàn kiểm tra Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tân Tiến (địa chỉ tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) do bà An Thị Nguyệt làm Giám đốc.

Tỉnh Yên Bái xử phạt Công ty Tân Tiến 235 triệu đồng về lĩnh vực môi trường

Ngay sau đó, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi vi phạm trên với tổng số tiền 235 triệu đồng, tạm dừng hoạt động trong 4 tháng. Công ty TNHH Tân Tiến phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Đồng thời, bàn giao giấy phép khai thác khoáng sản trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Theo đó quyết định xử phạt, công ty đã vi phạm khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác theo bề mặt dưới 10% theo quy định tại điểm B khoản 3 điều 36 nghị định 33 của Chính Phủ; không  lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Tân Tiến phải kịp thời khắc phục hành vi vi phạm hành chính như: Buộc san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt. Công ty TNHH Tân Tiến phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.